Dansk | English | Deutsch | Sitemap

 
 
 
 

 

 

Udsigtsmole

Midt mellem hav og fjord, mellem havhøfter og bunkeranlæg og mellem diger og flade enge har Naturrum Thyborøn fået en helt unik placering. For at se sammenhængen og danne sig et overblik er det en god ide at hæve sig op over terrænet. Således bliver det muligt at få udsigt i alle retninger. Udsigtsmolen er lavet som en træbro oppe i klitten.

Den er udformet på en sådan måde, at gangbesværede, kørestolsbrugere og folk med barnevogne kan besøge naturrummet. Udsigtsmolen består af en trærampe og for enden en smuk platform, der mest af alt minder om en Vesterhavs-terrasse.

Udsigtsmolen er konstrueret og bygget af 100-300 år gammelt dansk Eg, træstammer fra Gråsten Skovdistrikt og af typen europæisk eg.