Dansk | English | Deutsch | Sitemap

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Bålplads

I læ af havtornekrattet, med udsigt over fjorden ligger grillpladsen. Syd for grillpladsen er der placeret trædesten i lagunesøen.

Denne smukke og rolige plet er til fordybelse, oplevelse eller hygge med familie og venner.

Medbring selv brænde eller grillkul – god fornøjelse.

Trædesten

Liv i vandet


Trædestenene inviterer børn og barnlige sjæle til at gå ”tørskoet” ud på vandet. Mellem stenene kan du være heldig at se nogle af de dyr, der lever i lagunesøen: Krabber, fjordrejer og hundestejler.

Hvis du sopper, kan du måske se en lille fladfisk, der smutter af sted over sandbunden, fx en skrubbe, rødspætte eller pighvar. Her lever også torsk, sild og ål, men fiskeri i traditionel forstand er forbudt i lagunesøen.

Fang smådyr


Det er tilladt at fange de forskellige smådyr, hvis blot de sættes ud igen, når du har kigget på dem. Når du kommer til Naturrummet, kan du medbringe en lille ketsjer, en plastikbakke eller plastikspand. Fyld vand i bakken eller spanden inden du tømmer ketsjeren i den og se, hvor mange forskellige fisk og andre smådyr du kan fange. HUSK at slippe dyrene ud i søen igen.

Lagunesøen, eller Thyborøn Fjord, som den også kaldes, opstod i begyndelsen af 1950erne, da Sikkerhedsdæmningen blev anlagt og vandarealet afskåret fra Limfjorden. Forbindelsen til Limfjorden opretholdes dog med en sluse, der sikrer vandudskiftningen. For få år siden blev sluseportene automatiseret.

I sommertiden sikrer det, at vandstanden ikke bliver for høj eller for lav, hvilket forhåbentlig vil hjælpe engfuglene brushane og engryle til større ynglesucces.