Dansk | English | Deutsch | Sitemap

 
 
 
 
 

 

 

Planter

Området, hvor Naturrum Thyborøn er placeret, fik sin nuværende karakter da flere stormfloder først i 1800-årene gennembrød den smalle tange, og derved skabte det, som vi i dag kender som Thyborøn Kanalen.

Området er om noget præget af sine to naboer henholdsvis Vesterhavet og Limfjorden. Landskabet kan beskrives som en smal tange bestående af klitter på den ene side og strandenge på den anden.
Det mere saltholdige vand har præget plante- og dyreliv i området.

I vådområderne er der udstrakte vandflader, engområder og rørsump, som blandt andet tjener som yngle- og rasteområde for fuglene. Af planter kan blandt andet nævnes den helt almindelige marehalm, havtorn, røllike men også den noget mere særprægede sumphullæbe (Gøgeurt). Vær i særdeleshed opmærksom på, at der findes flere arter af orkideen gøgeurt.