Dansk | English | Deutsch | Sitemap

   
 
 
 
 
 
 

 

 

Odder

Odderen hører til blandt landets største rovpattedyr.
Hannen kan blive op til 130 cm lang og veje op til 13 kg - næsten dobbelt så meget som en ræv.
Den lever mest af fisk, padder, æg, fugle og insekter, i modsætning til bæveren der også lever ved vand, men udelukkende æder planter. Odderen er et udpræget natdyr, den ses derfor sjældent.

I 1984 var Danmarks odderbestand kun på ca. 200 individer – flest i Nordvestjylland.

Den meget lille bestand skyldtes utilsigtet fangst i fiskeruser. Moderne nylonruser i modsætning til de tidligere bomuldsruser som odderne kunne gnave sig ud af, blev en alvorlig fælde for odderen. Desuden blev mange oddere dræbt i trafikken.

En odderforvaltningsplan har vendt udviklingen så der i dag lever mere end 1000 oddere i Jylland. En overbevisende naturforvaltningsmæssig succes. Fiskeruser skal nu være forsynet med odderriste, der forhindrer odderne i at komme ind. Vandløbspassager under veje er også ændret, så odderne ikke går op over vejene og bliver kørt ihjel.
Her på Harboøre Tange og omkring de store fredelige vådområder lever odderen også.
Den markerer sit territorier med ekskrementer og duften fortæller om det er han eller hun og om det er parringstid.
På overkanten af betonrørene som leder vandet i kanalen under vejen, er det tydeligt at afmærkning med ekskrementer og lugter man til markeringen, vil man med stor sandsynlig kunne indsnuse duften af fisk.