Dansk | English | Deutsch | Sitemap

 
 
 
 

 

 

Fugleskjul

6 -700 m syd for Rønland Station er skjulet opført. Det er diskret placeret i et krat af havtorn, under højspændingsledningerne, umiddelbart vest for sikkerhedsdæmningen. Arbejdsvejen ved vestfoden af dæmningen er adgangsvej til fods fra Vesterhavsgade, umiddelbart vest for Rønland Station.

Skjulet er en lav sortmalet træbygning på (4x8) m i tagareal. Rummet er på ca. (7x2,25) m og der er en østvendt terrasse med siddeplads på ca. (1x6) m. Det bevoksede tag bevirker sammen med havtornekrattet, at skjulet er næsten usynligt på afstand. I den vestvendte front er der smalle vandrette glughuller, i både sidde- og ståhøjde, hvorigennem du kan iagttage fuglelivet.

Specielt i træktiden om foråret - marts, april, maj og om efteråret – august, september og oktober, kan der raste store mængder af fugle på vandet og landarealerne umiddelbart vest for skjulet. Herfra kan du uden at forstyrre dem nævneværdigt iagttage mange forskellige arter af svømme- og vadefugle ved lagunesøen.

På bagvæggen er der over en bænk opsat plancher med illustrationer af ca. 40 fuglearter, som du kan vare heldig at se. Desuden kan du læse om formålet med fredningen, vildtreservatet og naturplejen på Harboøre Tange.
Indgangen til skjulet er handicapvenlig, men adgangsvejen er vanskelig med kørestol.

Læs mere om hvilke fugle der holder til på denne egn.(PDF fil)